Täubchenthal

01.11.19
M I A .
fast ausverkauft!
Einlass: 20.00 Uhr | Beginn: 21.00 Uhr

02.11.19
D I E  90er  B O M B E
Einlass/Beginn: 22.00 Uhr

05.11.19
W AL K I N G  O N  C A R S
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

07.11.19
S A Y  Y E S  D O G im NAUMANNs
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

07.11.19
T A L L  H E I G H T S  &  D A N  O W E N
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

09.11.19
O S T F U N K  &  T H O M A S  L I Z Z A R A
from Berlin to Täubchenthal
Einlass/Beginn: 23.00 Uhr

10.11.2019
R O C K H A U S  im NAUMANNs
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

11.11.19
J U J U
ausverkauft!
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

13.11.19
1 0 2  B O Y Z
ausverkauft!
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

16.11.19
Z E H N  J A H R E  d e t e k t o r . f m
mit Shout Out Louds, Lars Eidinger, Ätna
Einlass: 19.30 Uhr | Beginn: 20.30 Uhr

18.11.19
D A N I E L  S L O S S
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

19.11.19
B O N A P A R T E
(die letzte Live Tour!)
Einlass: 18.00 Uhr | Beginn: 19.00 Uhr

22.11.19 (Freitag!)
T Ä U B C H E N T A N Z
Einlass/Beginn: 22.00 Uhr

23.11.19
L A M B  in der Peterskirche
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

23.11.19
S T E R E O A C T
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

29.11.19
P A N K O W
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr

30.11.19
E M I L  B U L L S
“X-Mas Bash” mit Annisokay, Grizzly & Improvement
Einlass: 18.00 Uhr | Beginn: 18.45 Uhr